Klaraborgsträffarna

I samarbete med Karlstads hembygdsförening erbjuds tre föreläsningar under våren 2018.

Dessa är öppna för alla. Fri entré. Finns möjlighet att köpa kaffe med dopp på Iris restaurang och café.

Den 13 mars kl. 16.00 Per Uppman  ” Reflektioner över 60 år i Karlstads skolor ”

Den 10 april kl. 16.00 Anders Borgström ” Idrott i Karlstad – axplock ur stadens historia ”

Den 8 maj kl. 16.00 Jonny Ohlsson, mångårig NWT medarbetare med sin bok ” 50 år i maktens korridorer ”

VÄLKOMNA!

Arr. Internationella Qvinnoföreningen och Karlstads hembygdsförening.