Påminner om att vår secondhand butik har upphört sedan några månader och har istället blivit en fin konferensavdelning som går att bokat