Tuffa tider!

Kära medlemmar!

Det har varit tyst från oss länge nu. Ska försöka sammanfatta vad som hänt i din förening.

Vill börja med att tacka alla som stöttat oss på olika sätt under senaste halvåret!

Efter att arbetsförmedlingen brakade förra året 2019 så kom inga kvinnor där ifrån på arbetsträning. Här har vi tagit emot upp mot 20 kvinnor som har deltagit i våra verksamheter med arbetsträning, språkträning, samhällsinformation, arbetsförmågebedömning etc.

Från 2017 fick vi erbjudande att samarbeta med Integration och försörjningsavdelningen ( IFA) på Karlstad kommun genom ett IOP avtal. Detta skulle rulla på två år med möjlighet till ett tredje år. Här skickade IFA kvinnor  (6 platser) till våra verksamheter mot ett fast pris/ år. Vi skrev inför det tredje året våren 2019 inför 2020 tillsammans med två tjänstemän från kommunen och lämnade in. I september 2019 säger ordförande för arbetsmarknads- och socialnämndens Per-Inge Lidén att vi inte får några pengar inför 2020!!!!!!????

Första förklaringen var att IFA har fått en förlust på 63 miljoner svenska kronor så förvaltningen måste spara.

Panik uppstår förstås! Under vintern tar jag kontakt med olika företag i Karlstad. Här får vi ett gediget bemötande av företagare som tycker att vår verksamheter är värdefulla att ha kvar i Karlstad. Vi har nu jobbat i olika arbetsgrupper under våren. De har varit så generösa med sina tips, sitt engagemang och bjudit på sin dyrbara tid. Vi har fått full utrustning till konferensen och installation från Special Elektronik i Skåre. 1000 TACK. Sponsrade med Kaffe av Löfbergs rosteri. 1000 TACK. Veckans matsedel varje måndag i NWT. 1000 TACK. Ja, tack tack till er alla som hjälpt till och fortfarande hjälper oss!

Senaste mötet med företagarna den 6 maj bjöd jag även in vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden Christian Norlén.

Under mötets gång informerar han oss om att nämnden avslutade vårt IOP avtal på grund av att vi hade ” dåligt resultat” !!?? Frågade vad för resultat? Vi fick inte ut nog många kvinnor i jobb, svarade han. VAAA?????

Var står det i vårt IOP avtal att det är målet för IFA:s kvinnor som skickades till oss, frågade jag? Här blev det tydligt att förväntningarna/målet från kommunen var något helt annat än vi hade skrivit IOP avtal kring!? Målgruppen som IFA skickade hit under ca. två år var kvinnor som stod långt från arbetsmarknaden som vi fick jobba med för att komma igång, klara sin närvarotid, utöka tiden och bygga upp självkänslan igen. De var här under en period i sin stegförflyttnings process.

Som inte detta var nog! Vi la ner vår second hand affär under våren och bygger upp en konferensavdelning. Bokningarna fylldes på inför våren, lunchgästerna strömmade till under januari och februari 2020. MARS nu kommer nästa smäll Corona pandemin!

Avbokningarna i konferensen ringdes in. Lunch kunderna uteblev. Ekonomin rasar!

Nästa steg blev att jag har begärt anstånd av hyran och gärna efterskänkning av hyran så vi kan få möjlighet att överleva när livet återgår till det ” normala” igen. Vi har inte fått svar på den frågan ännu från kommunen. Vi har sagt upp tre personal.

Nu vädjar vi till allt och alla att skänka gåvor eller sponsring i form av kapital.

Vi har startat insamling på facebook

Swisch nummer 1231449800

Plusgiro nummer 1899590-2

Stödmedlem 200 kr/år skriv namn, adress och telefonnummer. In på plusgiro.

För mera information

Ring gärna. Ordförande Christina Dahlman

mobil. 070 5974723

mail christina@iqf-karlstad.se