Om oss

Internationella Qvinnoföreningen driver en social verksamhet och den bildades år 1999. Syftet med föreningen är att stärka gemenskapen mellan kvinnor och öka förståelse mellan olika kulturer, generationer och yrkesgrupper.

Vi arbetar med att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, hjälpa kvinnor ur isolering, öka det kvinnliga deltagandet i samhällsdebatten samt uppmuntra dem till att ställa krav på jämställdhet i arbetslivet och i hemmet. 

I det dagliga samtalen och möten med olika människor arbetar vi för att motverka rasism.

Föreningen fungerar som ett centrum för kvinnor av olika nationaliteter och åldrar. På våra aktivitetsavdelningar kan man få yrkesinriktad rehabilitering, arbetsträning, ha en sysselsättningsplats från Arbetsförmedlingen eller delta som praktikant från till exempel SFI eller någon annan pågående utbildning.